kuda festival u opoziciji

Festival-U-Opoziciji

Festival 31. Oct 19. 17:00 Ulaz: Free

Festival-u-opoziciji je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. Ova platforma je orijentisana ka stvaranju privremenih zonaDalje…